Cách cài đặt và sử dụng phần mềm Zoom cho giáo viên

Để cho các giảng viên hiểu rõ hơn về hơn về phần mềm zoom, bài viết này chúng tôi xin hướng dẫn chi…