Nguyên nhân chính của việc gây ô nhiễm môi trường là gì

Các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở Việt Nam Trong những năm gần đây, người dân cả nước đã chứn…

I'm flattered là gì

I'm flattered có nghĩa là gì? I appreciate your attention. The phrase "I'm flattered&…

Meen là gì

Thành viên A-Z Đăng ký Đăng nhập Ý nghĩa của từ min…

Ký hiệu st là gì

Thành viên A-Z Đăng ký Đăng nhập Ý nghĩa của từ st …

Mã xác minh của tôi là gì

Kinh nghiệm hay Điện thoại - Máy tính 5 bước lấy lại mật khẩu Gmail không cần số điện t…