Cho số phức z thỏa mãn z-i =5 ✅ [Update]

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho số phức z thỏa mãn z-i =5 Mới Nhất Hoàng Gia Trọng Phúc đang tìm kiếm từ…