Sục khí CO2 vào lượng dư dung dịch baoh2 tạo thành kết tủa có màu ✅ [Update]

Mẹo về Sục khí CO2 vào lượng dư dung dịch baoh2 tạo thành kết tủa có màu Mới Nhất Cao Thị Xuân Dun…

Dẫn 8,96 lit co2 (đktc) vào v lit dd ca(oh)2 1m, thu được 40g kết tủa.gía trị v là: ✅ [Update]

Mẹo Hướng dẫn Dẫn 8,96 lit co2 (đktc) vào v lit dd ca(oh)2 1m, thu được 40g kết tủa.gía trị v là: C…