Hay cho biết trên trái đất có mấy đới khí hậu nêu đặc điểm khí hậu của từng đới

Trên trái đất có mấy đới khí hậu ? Nêu đặc điểm của từng đới. Hệ mặt trời có bao nhiêu hành tinh Gỉa …