Cách chủ trì cuộc họp trên Zoom

Tổng quan

Zoom cung cấp nhiều giải pháp để lên lịch một cuộc họp. Người chủ trì có thể kiểm soát các tùy chọn cho cuộc họp đã được lên lịch trừ các cài đặt mà quản trị viên đã khóa đối với tất cả người dùng của tài khoản hoặc tất cả thành viên trong một nhóm cụ thể.

 • Lên lịch từ Desktop Client hoặc ứng dụng di động của Zoom.
 • Lên lịch từ Zoom Web Portal
 • Lên lịch cho người khác - Bản hướng dẫn PDF dành cho trợ lý điều hành (Outlook, Google)

Để biết thêm các hướng dẫn về lên lịch bằng plugins và tiện ích mở rộng, vui lòng xem:

 • Lên lịch với phần bổ trợ của Outlook
 • Lên lịch với plugin của Outlook
 • Lên lịch với tiện ích mở rộng Lịch Google trên Chrome
 • Lên lịch với tiện ích mở rộng Lịch Google trên Firefox
 • Lên lịch bằng phần bổ trợ Lịch Google G Suite

Lưu ý:

 • Cài đặt trình lên lịch của bạn được đồng bộ từ Zoom Web Portal.
 • Dấu sao (*) có nghĩa là quản trị viên của bạn có thể giới hạn việc truy cập các cài đặt/tùy chọn, hoặc cài đặt có các điều kiện tiên quyết khác. Bạn có thể không nhìn thấy các cài đặt này. Nhấp vào các liên kết liên quan đã nhúng để biết thêm thông tin.
 • Nếu bạn thiết lập tích hợp lịch và liên hệ, hãy cài đặt phần bổ trợ của Zoom để có trải nghiệm sử dụng dịch vụ lịch tốt hơn. Khi bạn lên lịch hoặc chỉnh sửa cuộc họp, hãy sử dụng dịch vụ lịch của bên thứ ba thay vì Zoom Desktop Client.

Windows | macOS | Linux

 1. Mở và đăng nhập vào Zoom client của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượngLên lịch.

  Thao tác này sẽ mở cửa sổ trình lên lịch.
 3. Chọn cài đặt cuộc họp của bạn.Lưu ý rằng một số tùy chọn này có thể không khả dụng nếu chúng bị tắt hoặc bị khóa sang vị trí tắt ở cấp độ tài khoản hoặc nhóm.
  • Chủ đề:Nhập chủ đề hoặc tên cho cuộc họp của bạn.
  • Ngày & Giờ:
   • Bắt đầu: Chọn ngày và giờ cho cuộc họp của bạn. Bạn có thể bắt đầu cuộc họp bất kỳ lúc nào trước thời gian đã được lên lịch.Bạn có thể nhập thời gian theo cách thủ công. Ví dụ: bạn có thể nhập 15 vào trường phút để lên lịch theo gia số 15 phút.
   • Múi giờ: Theo mặc định, Zoom sẽ sử dụng múi giờ trên máy tính của bạn. Nhấp vào menu thả xuống để chọn múi giờ khác.
   • Cuộc họp định kỳ: Hãy chọn nếu bạn muốn tổ chức một cuộc họp định kỳ (ID cuộc họp sẽ giữ nguyên cho các phiên).
  • ID cuộc họp
   • Tạo tự động: Tạo một ID cuộc họp duy nhất ngẫu nhiên.
   • ID Cuộc họp Cá nhân*: Sử dụng ID Cuộc họp cá nhân của bạn.
  • Bảo mật
   • Mật mã: Nhập mật mã cuộc họp. Người tham gia sẽ được yêu cầu nhập mật mã này trước khi tham gia cuộc họp đã được lên lịch của bạn.
    Lưu ý: Mật mã cuộc họp phải đáp ứng các yêu cầu về độ phức tạp do quản trị viên của bạn đặt ra.
   • Phòng chờ: Kích hoạt Phòng chờ cho cuộc họp.
   • Chỉ người dùng đã xác thực mới có thể tham gia:Hạn chế quyền truy cập cuộc họp để chỉ người đã đăng nhập mới được tham gia.
  • Mã hóa: ChọnMã hóa nâng cao tiêu chuẩn hoặc Mã hóa đầu cuối cho cuộc họp của bạn.
  • Video
   • Người chủ trì: Chọn xem bạn muốn bật hay tắt video của người chủ trì khi tham gia cuộc họp. Ngay cả khi bạn chọn tắt, người chủ trì vẫn có tùy chọn để bắt đầu video của họ.
   • Người tham gia: Chọn xem bạn muốn bật hay tắt video của người tham gia khi tham dự cuộc họp. Ngay cả khi bạn chọn tắt, người tham gia vẫn có tùy chọn để bắt đầu video của họ.
  • Âm thanh*: Chỉ cho phép người dùng gọi đến bằngĐiện thoại, Âm thanh máy tính, Cả hai, hoặc Âm thanh của bên thứ ba (nếu được bật cho tài khoản của bạn).
   • Quay số truy cập từ: Nếu Điện thoại hoặc Cả hai được kích hoạt cho cuộc họp này, nhấp vào Chỉnh sửa để chọn quốc gia bạn muốn quay số truy cập và thêm vào lời mời. Theo mặc định, mục này bao gồm Các quốc gia quay số truy cập toàn cầu được liệt kê trongcài đặt cuộc họp của bạn.
  • Lịch: Chọn dịch vụ lịch để thêm cuộc họp vào và gửi lời mời đến những người tham gia.
   • Outlook: Mở ứng dụng Outlook trên máy tính và tạo sự kiện cho cuộc họp.
    Lưu ý: Bạn sẽ thấyOutlook khi sử dụng máy khách của Windows.
   • iCal: Mở iCal và tạo sự kiện cho cuộc họp.
    Lưu ý: Bạn sẽ thấy iCal khi sử dụng thiết bị macOS.
   • Lịch Google: Mở Lịch Google trong trình duyệt mặc định của bạn và tạo sự kiện cho cuộc họp.
   • Lịch khác: Mở một cửa sổ mới để sao chép và dán thông tin cuộc họp vào phương thức liên lạc ưa thích của người dùng. Bạn cũng có thể tải tệp tin và có thể mở được tệp tin đó trong hầu hết mọi ứng dụng email.
  • Tùy chọn nâng cao: Nhấp vào mũi tên để xem các tùy chọn cuộc họp bổ sung.
   • Cho phép người tham gia tham dự trước khi bắt đầu: Cho phép người tham gia vào cuộc họp khi bạn vắng mặt hoặc trước khi bạn tham gia. Cuộc họp sẽ kết thúc sau 40 phút đối với người dùng gói Cơ bản (miễn phí) nếu có từ 3 người trở lên tham gia cuộc họp. Nếu tùy chọn được bật, bạn cũng có thể chọn khoảng thời gian họ có thể tham gia trước thời gian bắt đầu đã được lên lịch: 5 phút, 10 phút, 15 phút hay Bất kỳ lúc nào.
   • Tắt tiếng người tham gia khi vào cuộc họp: Nếu tùy chọn tham gia trước người chủ trì chưa bật, tùy chọn này sẽ tắt tiếng của tất cả người tham gia khi họ vào cuộc họp. Người tham gia có thể tự bỏ tắt tiếng sau khi vào cuộc họp.
    Lưu ý: Để tắt tiếng tất cả người tham gia cuộc họp hiện đang trong cuộc họp, hãy xem các tùy chọn về quản lý người tham gia.
   • Yêu cầu quyền bỏ tắt tiếng người tham gia: Người tham gia sẽ được nhắc để cho phép người chủ trì tùy ý bỏ tắt tiếng của họ. Nếu yêu cầu này bị từ chối, người chủ trì vẫn có tùy chọnYêu cầu bỏ tắt tiếng.
   • Tự động ghi lại cuộc họp: Chọn nếu bạn muốn ghi lại Cục bộ (trên máy tính) hoặc Trên đám mây.
   • Bật các khu vực trung tâm dữ liệu khác cho cuộc họp này*
   • Phê duyệt hoặc từ chối quyền tham gia của người dùng từ các khu vực và quốc gia nhất định: Người chủ trì có thể cho phép chỉ người tham gia từ các quận/khu vực cụ thể tham dự cuộc họp hoặc chặn tất cả người tham gia từ các quận/khu vực cụ thể.
   • Lên lịch cho*:Nếu bạn có quyền lên lịch cho người dùng khác, bạn sẽ có thể chọn người bạn muốn lên lịch cho từ menu thả xuống.
   • Hiển thị trong Danh sách sự kiện công khai: Thêm cuộc họp này vào lịch công khai được liên kết với URL tùy biến của bạn.
   • Người chủ trì thay thế: Nhập địa chỉ email của một người dùng Zoom khác Được cấp giấy phép vào tài khoản của bạn để cho phép họ bắt đầu cuộc họp khi bạn vắng mặt.
   • Thông dịch (chỉ hỗ trợ trong máy khách Windows và macOS)*: Bật thông dịch ngôn ngữ cho cuộc họp.
 4. Nhấp vào Lưu để hoàn tất và mở dịch vụ lịch đã chọn để thêm cuộc họp.
  Lưu ý:
  • Nếu bạn đang lên lịch một cuộc họp định kỳ, bạn sẽ cần đặt tính năng định kỳ tại dịch vụ lịch của mình.
  • Nếu chọn Lịch khác, bạn sẽ có thể sao chép và dán thông tin cuộc họp đã được lên lịch như ngày, giờ và URL cuộc họp.

Web

 1. Đăng nhập vào Zoom Web Portal.
 2. Nhấp vào Cuộc họp và nhấp vàoLên lịch cuộc họp.
 3. Chọn các tùy chọn cuộc họp.Lưu ý rằng một số tùy chọn này có thể không khả dụng nếu chúng bị tắt hoặc bị khóa sang vị trí tắt ở cấp độ tài khoản hoặc nhóm.
  • Chủ đề: Nhập chủ đề hoặc tên cho cuộc họp của bạn.
  • Mô tả: Nhập phần mô tả cuộc họp tùy chọn.
  • Sử dụng mẫu: Áp dụng một mẫu cuộc họp.
  • Thời gian: Chọn ngày và giờ cho cuộc họp của bạn. Bạn có thể nhập thời gian bất kỳ theo cách thủ công và nhấn enter để chọn. Ví dụ: bạn có thể nhập 15 vào trường phút để lên lịch theo gia số 15 phút.
  • Thời lượng: Chọn thời lượng tương đối của cuộc họp. Thao tác này chỉ nhằm mục đích lên lịch. Cuộc họp sẽ không kết thúc sau khoảng thời gian đó.
  • Múi giờ: Theo mặc định, Zoom sẽ sử dụng múi giờ được đặt trong hồ sơ của bạn. Nhấp vào menu thả xuống để chọn múi giờ khác.
  • Cuộc họp định kỳ: Chọn nếu bạn muốn tổ chức một cuộc họp định kỳ (ID cuộc họp sẽ giữ nguyên cho các phiên). Thao tác này sẽ mở ra thêm các tùy chọn định kỳ.
   • Định kỳ: Chọn tần suất diễn ra cuộc họp định kỳ: Hàng ngày, Hàng tuần, Hàng tháng hoặc Không cố định thời gian. Cuộc họp có thể diễn ra định kỳ tối đa 50 lần, do đó nếu bạn cần tổ chức trên 50 lần, hãy sử dụng tùy chọn Không cố định thời gian.
   • Các tùy chọn định kỳ khác sẽ tùy thuộc vào tần suất cuộc họp diễn ra định kỳ. Bạn có thể cấu hình để kết thúc cuộc họp sau một số lần diễn ra được đặt trước hoặc kết thúc cuộc họp định kỳ vào một ngày cụ thể.
  • Liệt kê cuộc họp này trong Danh sách sự kiện công khai: Thêm cuộc họp vào lịch công khai được liên kết với URL tùy biến của bạn.
  • Đăng ký: Chọn tùy chọn này nếu cuộc họp của bạn yêu cầu đăng ký. Bạn sẽ được cung cấp một liên kết đăng ký thay vì liên kết tham gia dành cho người tham gia.Nếu có yêu cầu đăng ký và cuộc họp đang diễn ra định kỳ, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:
   • Người dự thính đăng ký một lần và có thể tham dự mọi lần diễn ra cuộc họp: Người đăng ký có thể tham dự tất cả các lần họp. Ngày và giờ của cuộc họp sẽ được liệt kê và người đăng ký sẽ được đăng ký cho mọi lần diễn ra cuộc họp.
   • Người dự thính cần đăng ký để tham dự vào mỗi lần diễn ra cuộc họp: Người dự thính cần đăng ký để tham dự riêng cho từng lần họp. Họ chỉ có thể chọn ngày và giờ trên trang của người đăng ký.
   • Người dự thính đăng ký một lần và có thể chọn tham dự một hoặc nhiều lần diễn ra cuộc họp: Người dự thính chỉ cần đăng ký một lần và có thể chọn tham dự một hoặc nhiều lần họp. Họ cần chọn ngày và giờ muốn tham dự và sẽ chỉ được đăng ký cho những lần họp đó. Họ có thể chọn nhiều tùy chọn.
  • Lên lịch cho*: Nếu bạn có quyền lên lịch cho người dùng khác, bạn sẽ có thể chọn người bạn muốn lên lịch từ danh sách thả xuống.
  • ID cuộc họp
   • Tạo tự động: Tạo một ID cuộc họp duy nhất ngẫu nhiên.
   • ID cuộc họp cá nhân*: Sử dụng ID cuộc họp cá nhân của bạn.
  • Bảo mật
   • Mật mã: Nhập mật mã cuộc họp. Người tham gia sẽ được yêu cầu nhập mật mã này trước khi tham gia cuộc họp đã được lên lịch của bạn.
    Lưu ý: Mật mã cuộc họp phải đáp ứng các yêu cầu về độ phức tạp do quản trị viên của bạn đặt ra.
   • Phòng chờ: Kích hoạt Phòng chờ cho cuộc họp.
   • Yêu cầu xác thực để tham gia:Hạn chế quyền truy cập cuộc họp để chỉ người đã đăng nhập mới có thể tham gia.
  • Video
   • Người chủ trì: Chọn xem bạn muốn bật hay tắt video của người chủ trì khi tham gia cuộc họp. Ngay cả khi bạn chọn tắt, người chủ trì vẫn có tùy chọn để bắt đầu video của họ.
   • Người tham gia: Chọn xem bạn muốn bật hay tắt video của người tham gia khi tham dự cuộc họp. Ngay cả khi bạn chọn tắt, người tham gia vẫn có tùy chọn để bắt đầu video của họ.
  • Âm thanh*: Chỉ cho phép người dùng gọi đến bằngĐiện thoại, Âm thanh máy tính, Cả hai, hoặc Âm thanh của bên thứ ba (nếu được bật cho tài khoản của bạn).
   • Quay số truy cập từ: Nếu Điện thoại hoặc Cả hai được kích hoạt cho cuộc họp này, nhấp vào Chỉnh sửa để chọn quốc gia bạn muốn quay số truy cập và thêm vào lời mời. Theo mặc định, mục này bao gồm Các quốc gia quay số truy cập toàn cầu được liệt kê trongcài đặt cuộc họp của bạn.
  • Tùy chọn cuộc họp
   • Cho phép người tham gia vào cuộc họp trước thời gian bắt đầu: Cho phép người tham gia vào cuộc họp khi bạn vắng mặt hoặc trước khi bạn tham gia. Cuộc họp sẽ kết thúc sau 40 phút đối với người dùng gói Cơ bản (miễn phí) nếu có từ 3 người trở lên tham gia cuộc họp. Nếu tùy chọn được bật, bạn cũng có thể chọn khoảng thời gian họ có thể tham gia trước thời gian bắt đầu đã được lên lịch: 5 phút, 10 phút, 15 phút hay Bất kỳ lúc nào.
   • Tắt tiếng người tham gia khi vào cuộc họp: Nếu tùy chọn tham gia trước người chủ trì chưa được bật, tắt tiếng của tất cả người tham gia khi họ vào cuộc họp. Người tham gia có thể tự bỏ tắt tiếng sau khi vào cuộc họp.
    Lưu ý: Để tắt tiếng của tất cả người tham gia hiện đang trong cuộc họp, hãy xem các tùy chọn để quản lý người tham gia.
   • Chỉ định trước Phòng theo nhóm*: Chỉ định trước người tham gia vào các phòng theo nhóm.
   • Tự động ghi lại cuộc họp: Chọn nếu bạn muốn ghi lại Trên máy tính cục bộ hoặc Trên đám mây.
   • Bật các khu vực trung tâm dữ liệu khác cho cuộc họp này*
   • Phê duyệt hoặc chặn quyền tham gia của người dùng từ các khu vực/quốc gia cụ thể: Cho phép người dùng từ các khu vực cụ thể tham gia cuộc họp của bạn; hoặc chặn người dùng từ các khu vực cụ thể tham gia cuộc họp của bạn. Khu vực/quốc gia của người dùng được xác định bởi địa chỉ IP của họ.
    Lưu ý: Bạn có thể thay đổi các khu vực/quốc gia mặc định trong cài đặt Web Portal của mình.
  • Người chủ trì thay thế: Nhập địa chỉ email của một người dùng Zoom khác Được cấp giấy phép vào tài khoản của bạn để cho phép họ bắt đầu cuộc họp khi bạn vắng mặt.
  • Thông dịch (chỉ hỗ trợ trong máy khách Windows và macOS)*: Bật thông dịch ngôn ngữ cho cuộc họp.
 4. Nhấp vào Lưu để hoàn tất.

Sau khi hoàn tất, bạn có thể chọn một tùy chọn lịch để thêm cuộc họp đã được lên lịch vào lịch của bạn hoặc chọn Sao chép lời mời để gửi lời mời đến cuộc họp Zoom của bạn.

Thao tác Sao chép lời mời sẽ mở ra một cửa sổ cho phép bạn sao chép toàn bộ lời mời để gửi qua email.

Lưu ý: Sử dụng tùy chọn Lịch Outlook cũng sẽ khởi chạy .ics trong iCal nếu Outlook không phải là chương trình email mặc định trong macOS.

Android | iOS

 1. Đăng nhập vào ứng dụng di động Zoom.
 2. Nhấn vào Lên lịch.
 3. Chọn các tùy chọn cuộc họp. Một số tùy chọn này có thể không khả dụng nếu chúng bị tắt hoặc bị khóa sang vị trí tắt ở cấp độ tài khoản hoặc nhóm.
  • Chủ đề: Nhập chủ đề hoặc tên cho cuộc họp của bạn.
  • Ngày, Từ, Đến: Chọn ngày và thời gian cho cuộc họp của bạn.
  • Múi giờ: Theo mặc định, Zoom sẽ sử dụng cài đặt múi giờ trên thiết bị của bạn. Để thay đổi múi giờ, hãy nhấn vào trường này.
  • Lặp lại:Chọn nếu bạn muốn tổ chức một cuộc họp định kỳ (cùng một ID cuộc họp cho mọi lần họp định kỳ), và chọn kiểu diễn ra định kỳ: Hàng ngày, Hàng tuần, Hai tuần một lần, Hàng tháng, Hàng năm.
  • Sử dụng ID Cuộc họp cá nhân (PMI):Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn sử dụng ID Cuộc họp cá nhân. Nếu không chọn, một ID cuộc họp duy nhất ngẫu nhiên sẽ được tạo.
  • Bảo mật
   • Yêu cầu Mật mã Cuộc họp: Người tham gia phải nhập mật mã của cuộc họp mà bạn đã thiết lập để tham gia cuộc họp đã được lên lịch.
    • Mật mã: Nhập mật mã mà người tham gia sẽ được yêu cầu nhập trước khi tham gia cuộc họp đã được lên lịch của bạn.
   • Bật Phòng chờ: Chuyển người tham gia đến Phòng chờ trước khi bạn nhận họ vào cuộc họp đã được lên lịch.
   • Chỉ cho phép người dùng đã xác thực:Hạn chế quyền truy cập cuộc họp để chỉ người đã đăng nhập mới có thể tham gia.
   • Mã hóa: Chọn Mã hóa nâng caohoặcMã hóa đầu cuối.
    Lưu ý: Sử dụng mã hóa đầu cuối sẽ tắt một số tính năng đang được sử dụng.
  • Tùy chọn cuộc họp
   • Bật video của người chủ trì: Bật hoặc tắt video của người chủ trì khi tham gia cuộc họp. Ngay cả khi bạn chọn tắt, người chủ trì vẫn có tùy chọn để bắt đầu video của họ.
   • Bật video của người tham gia: Bật hoặc tắt video của người tham gia khi tham dự cuộc họp. Ngay cả khi bạn chọn tắt, người tham gia vẫn có tùy chọn để bắt đầu video của họ.
   • Tùy chọn âm thanh
    • Chọn kết nối âm thanh của bạn: Chỉ cho phép người dùng gọi đến sử dụng chỉ Âm thanh thiết bị, chỉ Điện thoại, Điện thoại và Âm thanh thiết bị hoặcÂm thanh của bên thứ ba (nếu được bật cho tài khoản của bạn).
    • Chọn quốc gia quay số truy cập*: Chọn số điện thoại quay số truy cập để hiển thị trong lời mời cuộc họp. Chạm và kéo từng quốc gia để sắp xếp lại thứ tự.
   • Cho phéptham gia trước người chủ trì: Cho phép người tham gia vào cuộc họp trước bạn. Cuộc họp sẽ kết thúc sau 40 phút đối với người dùng gói Cơ bản (miễn phí) nếu có từ 3 người trở lên tham gia cuộc họp.
   • Tham gia trước thời gian bắt đầu cuộc họp: Nếu tùy chọn Tham gia trước người chủ trì được bật, bạn cũng có thể đặt khoảng thời gian họ có thể tham gia trước thời gian bắt đầu đã được lên lịch: 5 phút, 10 phút, 15 phút, hoặc Bất kỳ lúc nào.
   • Yêu cầu quyền bỏ tắt tiếng người tham gia: Cho phép người dự thính trong cuộc họp lựa chọn xem họ có muốn người chủ trì phải có được sự đồng thuận trước đó của họ thì mới được bỏ tắt tiếng họ không.
   • Tự động ghi lại cuộc họp:Tự động ghi lại cuộc họp.
   • Vị trí bản ghi: Chọn nếu bạn muốn cuộc họp được ghi lại vàoMáy tính cục bộ (vào máy tính của bạn) hoặc trên Đám mây.
   • Khu vực trung tâm dữ liệu khác*
   • Phê duyệt hoặc từ chối quyền tham gia của người dùng từ các khu vực và quốc gia nhất định: Người chủ trì có thể cho phép chỉ người tham gia từ các quận/khu vực cụ thể tham dự cuộc họp hoặc chặn tất cả người tham gia từ các quận/khu vực cụ thể.
   • Liệt kê trong trong Danh sách sự kiện công khai: Chỉ định để thêm cuộc họp vào lịch cuộc họp và hội thảo trực tuyến công khai của tài khoản của bạn
   • Lên lịch cho*: Nếu bạn có quyền lên lịch cho người dùng khác, bạn sẽ có thể chọn người bạn muốn lên lịch từ danh sách thả xuống.
   • Người chủ trì thay thế: Chọn người dùng trong cùng một tổ chức để cho phép họ bắt đầu cuộc họp khi bạn vắng mặt.
  • Thêm vào Lịch: Thêm cuộc họp vào ứng dụng lịch mặc định của bạn.
 4. Nhấn vào Lưuđể hoàn tất lên lịch.

Lưu ý:

 • ID cuộc họp không định kỳ sẽ hết hạn sau 30 ngày kể từ khi cuộc họp được lên lịch. Bạn có thể khởi động lại cùng một ID cuộc họp không giới hạn số lần, trong khoảng thời gian 30 ngày.
 • ID cuộc họp định kỳ sẽ hết hạn sau 365 ngày kể từ khi cuộc họp được bắt đầu vào lần họp gần đây nhất. Bạn có thể sử dụng lại ID cuộc họp cho các lần họp khác trong tương lai.
 • Bạn có thể bắt đầu cuộc họp đã được lên lịch vào bất kỳ lúc nào trước thời gian đã được lên lịch. Các liên kết sẽ không hết hạn hoặc trở nên không hợp lệ trừ khi đã quá thời hạn 30 ngày đối với cuộc họp không định kỳ, đã không được sử dụng trong hơn 365 ngày đối với cuộc họp định kỳ hoặc đã bị xóa khỏi tài khoản Zoom của bạn. Liên kết cuộc họp tức thời sẽ hết hạn ngay sau khi cuộc họp kết thúc.

Video liên quan