KHÔNG phải đặc điểm chung của ngành Chân khớp ✅ [Update]

Kinh Nghiệm Hướng dẫn KHÔNG phải đặc điểm chung của ngành Chân khớp 2022

Lê Minh Phương đang tìm kiếm từ khóa KHÔNG phải đặc điểm chung của ngành Chân khớp được Update vào lúc : 2022-09-26 12:54:05 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bộ 20 thắc mắc trắc nghiệm Sinh học lớp 7 Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp có đáp án đầy đủ những mức độ giúp những em ôn trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 29.

Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

Bài giảng Sinh học 7 Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

Câu 1: Đặc điểm nào KHÔNG phải là đặc điểm chung của ngành Chân khớp?

A. Các chân phân đốt khớp động

B. Qua lột xác để tăng trưởng khung hình

C. Có bộ xương ngoài bằng kitin nâng đỡ, che chở

D. Có mắt kép

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích: Chân khớp có đặc điểm: có bộ xương ngoài bằng kitin nâng đỡ, che chở, những chân phân đốt khớp động, qua lột xác để tăng trưởng khung hình.

Câu 2: Dấu hiệu quan trọng nhất để phân biệt ngành Chân khớp với những ngành động vật khác là?

A. Cơ thể phân đốt.

B. Phát triển qua lột xác.

C. Các phần phụ phân đốt và khớp động với nhau.

D. Lớp vỏ ngoài bằng kitin.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích: Dấu hiệu quan trọng nhất để phân biệt ngành Chân khớp với những ngành động vật khác là những phần phụ phân đốt và khớp động với nhau

Câu 3: Chân khớp sống ở môi trường tự nhiên thiên nhiên nào?

A. Dưới nước

B. Trên cạn

C. Trên không trung

D. Tất cả những môi trường tự nhiên thiên nhiên sống trên

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích: Chân khớp ở khắp nơi trên hành tinh của tất cả chúng ta: dưới nước hay trên cạn, ở ao, hồ, sông hay biển khơi, ở trong lòng đất hay trên không trung, ở sa mạc hay vùng cực.

Câu 4: Nhờ đâu mà Chân khớp đa dạng về cấu trúc khung hình?

A. Có nhiều loài

B. Sự thích nghi với điều kiện sống và môi trường tự nhiên thiên nhiên rất khác nhau

C. Thần kinh phát triển cao

D. Có số lượng thành viên lớn

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích: Nhờ sự thích nghi với điều kiện sống và môi trường tự nhiên thiên nhiên rất khác nhau mà Chân khớp rất đa dạng về cấu trúc khung hình.

Câu 5: Nhờ đâu mà Chân khớp đa dạng về tập tính?

A. Thần kinh phát triển cao

B. Có số lượng thành viên lớn

C. Có số loài lớn

D. Sự thích nghi với điều kiện sống và môi trường tự nhiên thiên nhiên rất khác nhau

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích: Thần kinh phát triển cao ở Chân khớp đã giúp nó rất đa dạng về tập tính.

Câu 6: Loài nào dệt lưới bắt mồi?

A. Ve sầu

B. Nhện

C. Chuồn chuồn

D. Ong mật

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích: Nhện có tập tính chăng lưới để bắt mồi.

Câu 7: Chân khớp nào có đời sống xã hội

A. Kiến

B. Ong mật 

C. Mọt ẩm

D. Cả A và B đúng

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích: Kiến và ong mật là những loài động vật có đời sống xã hội.

Câu 8: Tôm ở nhờ có tập tính gì?

A. Sống thành xã hội

B. Dự trữ thức ăn

C. Cộng sinh để tồn tại

D. Dệt lưới bắt mồi

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích: Tôm ở nhờ sống nhờ trong vỏ ốc để bảo vệ khung hình.

Câu 9: Chân khớp nào có lợi đối với con người?

A. Ong mật

B. Nhện đỏ

C. Ve bò

D. Châu chấu

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích: Ong mật thụ phấn cho cây trồng, phấn và mật ong được sử dụng làm thực phẩm. Ong mật là loài vật có ích.

Câu 10: Chân khớp nào có hại với con người?

A. Tôm

B. Tép 

C. Mọt hại gỗ 

D. Ong mật

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích: Mọt hại gỗ đục ruỗng đồ gỗ trong nhà, nên gây hại cho con người.

Câu 11: Loài chân khớp nào biết chăn nuôi động vật?

A. Ong mật

B. Kiến

C. Mọt hại gỗ

D. Nhện đỏ

Hiển thị đáp án  

Đáp án:

Giải thích: Một số loài kiến biết chăn nuôi những con rệp sáp để hút dịch ngọt do rệp tiết ra làm nguồn thức ăn

Câu 12: Phủ ngoài khung hình chân khớp là cấu trúc gì?

A. Da

B. Vỏ đá vôi

C. Sừng

D. Vỏ kitin

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích: Phủ ngoài khung hình chân khớp là lớp vỏ kitin nâng đỡ, che chở.

Câu 13: Để bảo vệ mùa màng, nên phải diệt sâu hại ở quá trình nào?

A. Bướm.

B. Sâu non.

C. Nhộng.

D. Cả A, B, C.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích: Để bảo vệ mùa màng, nên phải diệt sâu hại ở quá trình sâu non. Đây là quá trình sâu sử dụng nguồn thức ăn lớn để dự trữ và phát triển thành con trưởng thành.

Câu 14: Tôm sông có những tập tính nào dưới đây?

A. Dự trữ thức ăn.

B. Tự vệ và tấn công.

C. Cộng sinh để tồn tại.

D. Sống thành xã hội.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích: Tôm sông có những tập tính tự vệ và tấn công.

Câu 15: Động vật nào dưới đây có tập tính chăn nuôi động vật khác?

A. Kiến cắt lá. 

B. Ve sầu.

C. Ong mật.

D. Bọ ngựa.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích: Động vật có tập tính chăn nuôi động vật khác là kiến cắt lá.

Câu 16: Tập tính nào dưới đây không còn ở kiến?

A. Đực cái nhận ra nhau bằng tín hiệu.

B. Chăn nuôi động vật khác.

C. Chăm sóc thế hệ sau.

D. Dự trữ thức ăn.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích: Kiến có tập tính: chăm sóc thế hệ sau; chăn nuôi động vật khác và dự trữ thức ăn.

Câu 17: Loài sâu bọ nào dưới đây có lối sống xã hội?

A. Kiến

B. Ong 

C. Mối                 

D. Cả A, B, C đều đúng

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích: Có rất nhiều loài sâu bọ có lối sống xã hội như: kiến, ong, mối…

Câu 18: Nhóm nào dưới đây gồm toàn những chân khớp có tập tính dự trữ thức ăn?

A. Tôm sông, nhện, ve sầu. 

B. Kiến, nhện, tôm ở nhờ.

C. Kiến, ong mật, nhện.

D. Ong mật, tôm sông, tôm ở nhờ

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích: Nhóm gồm toàn những chân khớp có tập tính dự trữ thức ăn là: Kiến, ong mật, nhện.

Câu 19: Trong ngành Chân khớp, lớp nào có mức giá trị lớn về mặt thực phẩm cho con người?

A. Lớp Đuôi kiếm.

B. Lớp Giáp xác.

C. Lớp Hình nhện.

D. Lớp Sâu bọ.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích: Trong ngành Chân khớp, lớp Giáp xác có mức giá trị lớn về mặt thực phẩm cho con người. Hầu hết những loài giáp xác đều có lợi và là nguồn thực phẩm phong phú và đa dạng cho nhiều loài sinh vật và con người.

Câu 20: Động vật nào dưới đây ở quá trình trưởng thành giúp thụ phấn cho hoa, nhưng trong quá trình sâu non lại gây hại cây trồng?

A. Bướm.

B. Ong mật. 

C. Nhện đỏ.

D. Bọ cạp.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích: Bướm ở quá trình trưởng thành giúp thụ phấn cho hoa, nhưng trong quá trình sâu non lại gây hại cây trồng (ăn lá non).

Các thắc mắc trắc nghiệm Sinh học lớp 7 có đáp án, tinh lọc khác:

Trắc nghiệm Bài 30: Ôn tập phần 1 - Động vật không xương sống có đáp án

Trắc nghiệm Bài 31: Cá chép có đáp án

Trắc nghiệm Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của những lớp Cá có đáp án

Trắc nghiệm Bài 35: Ếch đồng có đáp án

Trắc nghiệm Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư có đáp án

Video KHÔNG phải đặc điểm chung của ngành Chân khớp ?

Bạn vừa tham khảo tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review KHÔNG phải đặc điểm chung của ngành Chân khớp tiên tiến nhất

Share Link Tải KHÔNG phải đặc điểm chung của ngành Chân khớp miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải KHÔNG phải đặc điểm chung của ngành Chân khớp Free.

Thảo Luận thắc mắc về KHÔNG phải đặc điểm chung của ngành Chân khớp

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết KHÔNG phải đặc điểm chung của ngành Chân khớp vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha #KHÔNG #phải #đặc #điểm #chung #của #ngành #Chân #khớp - 2022-09-26 12:54:05